Archiv autora: Lubomír Michalec

Kalendáře

V kanceláři ZV jsou k dispozici kalendáře a tužky 2020…

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV v listopadu 2019

Předseda: 5., 19., 21., 25., 27., 28., 29 (6:00-9:00). od 8:00 do 12:00 hodin

pí Formánková: 4., 5., 11., 12., 18. od 6:00 do 8:00 hodin

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 15. 10. 2019

Zpráva 15. 10. 2019

Rubriky: Zprávy ZV |

9. ročník v alpském lyžování SOSaD

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli (SŽDC, ČD, ČDC) pořádá již devátý ročník v alpském lyžování v termínu 20. – 23. 1. 2020.

Leták – 9. ROČNÍK V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ SOSaD

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Obsazení ZV v říjnu 2019

Předseda: 10., 14., 15., 23., 24., 25., 30.            od 8:00 do 12:00 hodin

pí Formánková: 1., 7., 8.,  21., 22., 29.                od 6:00 do 8:00 hodin

Rubriky: Obsazenost ZV |

Demonstrace 29. září 2010 v Bruselu

Pro pamětníky…již 9 let

Radek Prášek, Pepa Hadrava, Luboš Michalec…

Rubriky: Archiv |

Vstupenky na HOLMESE

Kdo ještě nemá vstupenku na muzikál Legenda Holmes, přijďte si pro ni v termínech

24. 9. od 12:00 do 14:30 nebo 26. 9. od 6:00 do 11:00 hodin.

Muzikál se koná již 28. 9. !!!

 

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 17. 9. 2019

Zpráva 17. 9. 2019

Rubriky: Archiv |

Společné stanovisko odborových centrál k návrhu MD 16. změny Tarifu…

V pátek 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici.

Jednání bylo svoláno za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti ČD, zaměstnanců s. o. SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy, pro období od 15. 12. 2019, který byl odborovým centrálám zaslán k vyjádření dopisem MD ČR dne 3. září 2019.

Odborové organizace se shodly na společných nesouhlasných připomínkách k tomuto návrhu MD ČR, které byly spolu se žádostí ke svolání společného jednání MD ČR a odborových centrál za účelem nalezení oboustranně přijatelnějšího návrhu změn Tarifu odeslány dopisem na MD ČR. Nesouhlas odborových centrál se týká především návrhu MD ČR umožnit napříště v případě dohody ČD a příslušného objednatele závazkové železniční dopravy (kraje) vyloučení platnosti železniční průkazky (režijky) u dohodnutých vlaků i v případě uzavírání smluv mezi objednatelem a ČD na základě přímého zadání.

                                                                                                             Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

ZV obsazení

Z důvodu důležitého jednání k jízdním výhodám nebudu dnes, 13. 9. 2019, přítomen na ZV. Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |