Archiv autora: Lubomír Michalec

9. ročník v alpském lyžování SOSaD

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli (SŽDC, ČD, ČDC) pořádá již devátý ročník v alpském lyžování v termínu 20. – 23. 1. 2020.

Leták – 9. ROČNÍK V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ SOSaD

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Obsazení ZV v říjnu 2019

Předseda: 10., 14., 15., 23., 24., 25., 30.            od 8:00 do 12:00 hodin

pí Formánková: 1., 7., 8.,  21., 22., 29.                od 6:00 do 8:00 hodin

Rubriky: Obsazenost ZV |

Demonstrace 29. září 2010 v Bruselu

Pro pamětníky…již 9 let

Radek Prášek, Pepa Hadrava, Luboš Michalec…

Rubriky: Archiv |

Vstupenky na HOLMESE

Kdo ještě nemá vstupenku na muzikál Legenda Holmes, přijďte si pro ni v termínech

24. 9. od 12:00 do 14:30 nebo 26. 9. od 6:00 do 11:00 hodin.

Muzikál se koná již 28. 9. !!!

 

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 17. 9. 2019

Zpráva 17. 9. 2019

Rubriky: Archiv |

Společné stanovisko odborových centrál k návrhu MD 16. změny Tarifu…

V pátek 13. září 2019 se v sídle OSŽ v Domě Bohemika uskutečnilo společné jednání představitelů odborových centrál působících na železnici.

Jednání bylo svoláno za účelem dohody na společném stanovisku odborových centrál k návrhu 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti ČD, zaměstnanců s. o. SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečení a provozování drážní dopravy, pro období od 15. 12. 2019, který byl odborovým centrálám zaslán k vyjádření dopisem MD ČR dne 3. září 2019.

Odborové organizace se shodly na společných nesouhlasných připomínkách k tomuto návrhu MD ČR, které byly spolu se žádostí ke svolání společného jednání MD ČR a odborových centrál za účelem nalezení oboustranně přijatelnějšího návrhu změn Tarifu odeslány dopisem na MD ČR. Nesouhlas odborových centrál se týká především návrhu MD ČR umožnit napříště v případě dohody ČD a příslušného objednatele závazkové železniční dopravy (kraje) vyloučení platnosti železniční průkazky (režijky) u dohodnutých vlaků i v případě uzavírání smluv mezi objednatelem a ČD na základě přímého zadání.

                                                                                                             Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

ZV obsazení

Z důvodu důležitého jednání k jízdním výhodám nebudu dnes, 13. 9. 2019, přítomen na ZV. Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |

Kolektivní vyjednání o PKS SŽDC 2020 zahájeno…

Na společném jednání OC se zaměstnavatelem dne 28. 8. 2019 bylo za účasti generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody zahájeno kolektivní vyjednávání o PKS 2020.

Vzhledem k loňskému rozumnému a férovému přístupu generálního ředitele předpokládám podpis PKS do konce roku 2019. Zaměstnavatel si tentokrát v návrhu odpustil rušení a různé variace KOP, což za sebe vítám.

1. společná informace o zahájení kolektivního vyjednávání u SŽDC dne 28. 8. 2019

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období (PKS) od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 a o návrhu nové PKS od 1. 1. 2020. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů.

Návrh zaměstnavatele 3. změny stávající PKS s účinností do 31. 12. 2019:

  • zavedení nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2019 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v letošním roce.

Předložený návrh zaměstnavatele PKS od 1. 1. 2020 zachovává zaměstnancům stávající benefity a způsob odměňování. Obsahuje tyto nejvýznamnější změny:

  • účinnost PKS na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
  • poskytování nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2020 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2021 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v roce 2020 a dále podmínky pro vyplacení příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 zaměstnancům, kterým vznikne pracovní poměr v období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020;
  • posílení motivační složky mzdy – výkonové odměny: zvýšení minimální výše objemu mzdových nákladů pro výplatu výkonové odměny o 1 % mzdových tarifů z výše 5, 7 % na výši 6, 7 % mzdových tarifů;
  • zrušení poskytování zvláštní odměny zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících (zaměstnanci SŽDC v roce 2020 nebudou tyto činnosti již vykonávat);

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 30. 9. 2019.

Dále došlo k podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2019, zástupci 6 odborových organizací. V kolektivním vyjednávání bude pokračováno po podpisu všech odborových centrál.  

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 1. 10. 2019 v Berouně.

 

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV v září 2019

Předseda: 3., 5., 13., 17., 18., 20., 26., 27.      od 8:00 do 12:00 hodin

pí Formánková: 9., 10., 16., 23., 24.  a 30.       od 6:00 do 8:00 hodin

Rubriky: Obsazenost ZV |

Muzikál Legenda jménem Holmes

ZV ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás zakoupil vstupenky na muzikál Legenda jménem Holmes do Hudebního divadla Karlín.

Akce se koná 28. 9. 2019 od 15:00 hodin. Doprava je individuální.

Cena vstupenek po příspěvku zaměstnavatelů je: SŽDC je 297,- nebo 255,- Kč,

Cargo a ČD je 590,- a 450,- Kč.

Přihlášení od 3. 9. 2019 na ZV.

      

Rubriky: SOSaD pořádá ... |