Archiv rubriky: Archiv

Potvrzení pro daňové účely

U Správy železnic půjde podat daňové přiznání elektronicky, pro ty, co by s tím měli problémy, přijedou 11. a 12. 3. mzdové účetní do Děčína.

Kdo potřebuje, může si jej vyzvednout na ZV, případně kontaktovat telefonicky či elektronicky předsedu a domluvit se na předání či zaslání.

Potvrzení u ČD Cargo je již potvrzené a odevzdané ve mzdové účtárně.

Potvrzení u ČD bude k vyzvednutí ve středu 13. 1. 2021 na komandě.

Rubriky: Archiv |

Prolongace „režijek“ 2021

Veškeré pokyny najdete v odkazech níže:

Prolongace 2021

Seznam komerčních vlaků 2020_21

Seznam vlaků a úseků v objednávce JMK 2020-21

Rubriky: Archiv |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

 

 

 

 

 

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽBc. Jiří Svoboda, MBA.

Pro bližší informace volejte Mgr. Lubomíra Michalce 730 572 000.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Rubriky: Archiv |

4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:
• platnost PKS 1 rok;
• upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
• poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
• navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
• stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
• upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
• upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
• zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
• nová odměnaza vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
• navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:
• výše tarifních mezd;
• parametry poskytování výkonové odměny;
• příplatek za práci o sobotách a nedělích;
• výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Rubriky: Archiv |

Zrušení akce „Nad Tatrou sa blýska“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s lítostí Vám musím oznámit zrušení poznávacího zájezdu. Důvodem je opatření Slovenska vůči návštěvníkům z České republiky. Zaplacené zálohy budou co nejdříve vráceny na čísla účtů, ze kterých přišly. Akce je připravená a věřím, že se uskuteční v příštím roce.

Děkuji za pochopení. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Divadelní představení v Ústí nad Labem

ZV ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil na 13. 9. 2020 od 19:00 v Domě kultury Ústí nad Labem divadelní představení „Příbuzné si nevybíráme“.

Obsazení: Václav Vydra, Jan Čenský, Svatopluk Skopal, Lenka Skopalová a další.

Cena za vstupenku je po dotaci ze SF a FKSP 300,- Kč.

Rubriky: Archiv |

Akce pro důchodce

Pan Jaroslav Chlouba ve spolupráci se ZV SOSaD Děčín a ČD, a.s. pro Vás připravil akci do Loun a okolí.

Veškeré pokyny jsou zde: Louny

Rubriky: Archiv |

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil ve dnech 25. – 28. 9. 2020 sportovní akci na Slovensku.

Přihlášky od 9:00 hodin 24. 8. 2020 pouze na tel. 972 241 366 – sekretariát SOSaD.

Propozice ke stažení zde:  Tatry

Rubriky: Archiv |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 18. 8. 2020

Dne 6. 8. 2020 bylo ze strany odborových organizací otevřeno kolektivní vyjednávání zasláním návrhu k nové 3. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020 (dále jen „PKS SŽ 2020“). Zaměstnavatel v zákonné lhůtě zaslal odborovým organizacím stanovisko a dne 18. 8. 2020 proběhlo jednání v sídle OSŽ. V rámci tohoto jednání nedošlo ke shodě o možnostech úhrady testů na COVID-19 pro účastníky KOP, avšak bylo dohodnuto doplnění PKS SŽ 2020 bod 2. 1. 2. 5 základního textu o následující odstavec:

V případě, že se zaměstnanec z důvodu obavy z nákazy COVID-19 odmítne KOP zúčastnit, bude zaměstnanci poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písmeno a) nebo b), bez absolvování dvanáctidenního pobytu (tzv. domácí KOP) v termínu dle provozních možností zaměstnavatele s přihlédnutím k zájmům zaměstnance.

Pokyny k realizaci tohoto bodu PKS vydá ředitel odboru personálního.

Sjednáním této 3. změny PKS SŽ 2020 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno.

                                                Mgr. Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV 18. 8. 2020

18. 8. 2020 budu na ZV kvůli jednání o PKS v Praze od 6:00 do 10:30 hodin.

Od 19. 8. do 28. 8. čerpám dovolenou. Michalec

Rubriky: Archiv |