Archiv rubriky: Archiv

Testování

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

apelujeme tímto na Vás v souvislosti s povinným testováním na COVID-19 aby jste nehledali důvody proč se nenechat testovat.
Tímto testováním, které je pro Vás zdarma, chráníte nejen kolegy v práci, ale i své rodiny, příbuzné, kamarády…
Testování a dodržování pravidel je zřejmě jednou z cest, jak se rychleji vrátit k normálnímu životu, po kterém se stýská nám všem.

S poděkováním L. Michalec, J. Kadečka, M. Mikeš

Rubriky: Archiv |

Potvrzení o cestě do zaměstnání do jiného okresu

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (pdf)

Potvrzení o cestě v souvisl. s výkonem zaměstnání Březen 2021 (docx)

Rubriky: Archiv |

Aktuality z činnosti SOSaD

Informace pro všechny členy i nečleny jsou na webu www.sosad.cz.

Jelikož jsem nejčastějším dodavatelem příspěvků i tam, nepovažuji za nutné dávat na děčínské stránky duplicitní články.

Děkuji za pochopení.                   L. Michalec

Rubriky: Archiv |

Pojistky 2021

Pojistky končící v nejbližší době:

dámy – Niederlová, Benešová, Švejcarová, Chmelařová, Ricklová, Kalvodová

páni – Ing. Kasl, Panský, Kusý, Sedmík, Beneš Boh.

Rubriky: Archiv |

Potvrzení pro daňové účely

U Správy železnic půjde podat daňové přiznání elektronicky, pro ty, co by s tím měli problémy, přijedou 11. a 12. 3. mzdové účetní do Děčína.

Kdo potřebuje, může si jej vyzvednout na ZV, případně kontaktovat telefonicky či elektronicky předsedu a domluvit se na předání či zaslání.

Potvrzení u ČD Cargo je již potvrzené a odevzdané ve mzdové účtárně.

Potvrzení u ČD bude k vyzvednutí ve středu 13. 1. 2021 na komandě.

Rubriky: Archiv |

Prolongace „režijek“ 2021

Veškeré pokyny najdete v odkazech níže:

Prolongace 2021

Seznam komerčních vlaků 2020_21

Seznam vlaků a úseků v objednávce JMK 2020-21

Rubriky: Archiv |

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

 

 

 

 

 

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽBc. Jiří Svoboda, MBA.

Pro bližší informace volejte Mgr. Lubomíra Michalce 730 572 000.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Rubriky: Archiv |

4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:
• platnost PKS 1 rok;
• upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
• poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
• navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
• stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
• upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
• upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
• zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
• nová odměnaza vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
• navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:
• výše tarifních mezd;
• parametry poskytování výkonové odměny;
• příplatek za práci o sobotách a nedělích;
• výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Rubriky: Archiv |

Zrušení akce „Nad Tatrou sa blýska“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s lítostí Vám musím oznámit zrušení poznávacího zájezdu. Důvodem je opatření Slovenska vůči návštěvníkům z České republiky. Zaplacené zálohy budou co nejdříve vráceny na čísla účtů, ze kterých přišly. Akce je připravená a věřím, že se uskuteční v příštím roce.

Děkuji za pochopení. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Divadelní představení v Ústí nad Labem

ZV ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil na 13. 9. 2020 od 19:00 v Domě kultury Ústí nad Labem divadelní představení „Příbuzné si nevybíráme“.

Obsazení: Václav Vydra, Jan Čenský, Svatopluk Skopal, Lenka Skopalová a další.

Cena za vstupenku je po dotaci ze SF a FKSP 300,- Kč.

Rubriky: Archiv |