Archiv rubriky: Komentáře

Stanovisko SOSaD k připravovanému opatření Českých drah ke snížení administrativních nákladů v oblasti regionální dopravy

 

Opatření Českých drah (ČD), které spočívá ve sloučení krajských center osobní dopravy a regionálních center vlakového doprovodu pod 6 institucí Zákaznický personál spolu se vznikem obchodních center s obchodním manažerem a 6 zaměstnanci smluvního zajištění jako partnery pro hejtmany a vedení krajů, představuje výrazné oslabení pozice ČD ve vztahu ke krajům – objednatelům veřejné dopravy, kteří tvoří základ financování hlavního předmětu činnosti – osobní dopravy Českých drah.

Jako nelogické se jeví oddělení smluvního zajištění, které na základě smluv o závazku veřejné služby představuje nejen finanční plnění ze strany kraje, ale také sankce za neplnění kvalitativních ukazatelů vozby. Stávající struktura řízení osobní dopravy v podobě ředitele KCOD představuje důstojného partnera – ředitele, který má kompetence v oblasti smluvního zajištění, ale hlavně vazbu na provoz a kvalitu vozby, kterou je schopen přímo ovlivňovat.

Krajské obchodní centrum s manažerem obchodu a 6 zaměstnanci nemůže být partnerem hejtmanovi, resp. vedení kraje, a představuje v podstatě nedůstojný administrativní přívěšek ve vztahu k 6 celkům, zajišťujícím provoz.

Samotný pojem instituce Zákaznický personál (ZAC) je zavádějící a neuchopitelný, jednoznačně však neinstitucionální. Vedle toho vznikem 6 takovýchto celků dochází ke vzniku obvodů, které nemají logické opodstatnění, a v rámci každého kraje takové uspořádání představuje několikanásobný nárůst administrativy.

Vedle prezentace primárního účelu – snížení administrativních nákladů o cca 32 – 35 mil. Kč- jsou opomenuty náklady na změnu organizační struktury, které v první fázi celorepublikově přesáhnou prezentované a sledované úspory. Již v současnosti lze dosáhnout úspor větších než výše sledovaných důsledným plněním smluvních závazků ve vztahu ke krajům, když jejich neplněním dochází k sankcím.

Takovéto pojetí připravované organizační struktury důrazně odmítáme.

 

Jindřich Berounský, Lubomír Michalec ml.

Rubriky: Komentáře |

Správní rada odvolala šéfa SŽDC Koláře, bez výběrového řízení ho nahradí Pavel Surý z ČSSD

 

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/spravni-rada-odvolala-sefa-szdc-kolare-bez-vyberoveho-rizeni-ho-nahradi-pavel-sury-z-cssd–1353161

Rubriky: Komentáře |

Správa železnic chtěla na Kozině rušit přejezdy, město Jílové to odmítlo-aneb další zoufalý pokus SŽDC…

 

http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/sprava-zeleznic-chtela-na-kozine-rusit-prejezdy-mesto-to-odmitlo-20140518.html

Rubriky: Komentáře |

Konečně rozumný krok na ČD……

 

http://www.novinky.cz/ekonomika/336589-o-jizdenkove-automaty-lide-nestoji-ceske-drahy-zrusi-velky-tendr.html

Rubriky: Komentáře |

Otevřený dopis členům SOSaD, zejména výpravčím SŽDC, s. o.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doslechli jsme se, že by nás údajně měli opouštět někteří naši členové z řad výpravčích a přecházet do ADP.

Nevíme, co si od toho slibují. Žádná odborová organizace nedokáže sama, bez podpory ostatních, téměř nic. Ukazuje se to i při kolektivním vyjednávání, kde mají všechny odborové organizace stejnou pozici a zaměstnavatele zajímá pouze shodný názor všech, a nejen tam. Odlišné názory a případné neshody na straně odborových centrál jsou živnou půdou pro snadné ovládání všech zaměstnanců jejich odpůrci.

Působení profesních odborových organizací přestává znát pojem solidarita. Platí pro ně pouze já, a ostatní běžte někam. A to nelze akceptovat. Tam, kde chybí jednota, chybí i výsledky. To si bohužel hájitelé zájmů jedné profese neuvědomují. Tak např. při rušení pracovních míst výpravčích v důsledku automatizace a dálkového ovládání stále většího počtu tratí (a nejen tam a v tomto případě) musí profesi výpravčích pomoci ostatní odborové centrály, jinak s nimi každý zaměstnavatel „zamává“ podle svého. A obáváme se, že profesionální odborové svazy nejsou při obhajování práv zaměstnanců příliš způsobilé tyto problémy vůbec řešit bez pomoci ostatních odborových svazů. A je otázkou, zda se taková pomoc od ostatních dostaví a zda bude účinná, neboť jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nakonec se budou radovat zaměstnavatelé, protože rozdrobená odborová síla žádnou silou není. Takže sami si paradoxně pomáháte ke zhoršování svých ekonomických podmínek tím, že chcete hájit zájmy pouze své profese.

Důsledkem štěpení odborových svazů podle profesí je nakonec nezkušenost, neznalost souvislostí, nemožnost zasahovat do tvorby pracovních podmínek a vidění problémů firem železniční dopravy pouze prismatem jedné profese. To zaměstnancům nemůže přinést nic dobrého, protože je na místě obava a už i zkušenosti, že z pohledu jedné profese není mnohdy pro stromy k vidění les. Bohužel stav lesa je rozhodující pro řešení existence jednotlivých stromů.

Spousta odborové práce při řešení běžných problémů se odehrává v našich základních organizacích. Zde se podařil velký kus práce a zřejmě není nikdo, koho by se zejména závodní výbor ZO SOSaD účinně nezastal. Mnohdy se to týká i nečlenů. Pokud víme, tak zatím jsme byli při řešení konkrétních problémů našich členů úspěšnější než ostatní, protože podle našeho názoru máme o členy opravdový zájem a vždycky jsme našim členům i ZO pomáhali.

Nechceme, aby tento příspěvek vyzněl jako jakýsi útok na ADP, pouze tím konstatujeme známé skutečnosti.

Podíváte-li se sami do historie našeho odborového svazu, věříme, že budete moci konstatovat, že jsme se od vzniku SOSaD o své členy vždy poctivě starali, staráme a budeme starat.

Proto bychom chtěli na Vás apelovat: nepodléhejte slibům, které Vám jejich tvůrci nemohou splnit a věřte nám i nadále.

Lubomír Michalec ml., 1. místopředseda SOSaD

JUDr. Jiří Rokos, právník SOSaD

Rubriky: Komentáře |

Otevřený dopis členům S0SaD, zejména výpravčím SŽDC, s. o.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
doslechli jsme se, že by nás údajně měli opouštět někteří naši členové z řad výpravčích a přecházet do ADP.
Nevíme, co si od toho slibují. Žádná odborová organizace nedokáže sama, bez podpory ostatních, téměř nic. Ukazuje se to i při kolektivním vyjednávání, kde mají všechny odborové organizace stejnou pozici a zaměstnavatele zajímá pouze shodný názor všech, a nejen tam. Odlišné názory a případné neshody na straně odborových centrál jsou živnou půdou pro snadné ovládání všech zaměstnanců jejich odpůrci.
Působení profesních odborových organizací přestává znát pojem solidarita. Platí pro ně pouze já, a ostatní běžte někam. A to nelze akceptovat. Tam, kde chybí jednota, chybí i výsledky. To si bohužel hájitelé zájmů jedné profese neuvědomují. Tak např. při rušení pracovních míst výpravčích v důsledku automatizace a dálkového ovládání stále většího počtu tratí (a nejen tam a v tomto případě) musí profesi výpravčích pomoci ostatní odborové centrály, jinak s nimi každý zaměstnavatel „zamává“ podle svého. A obáváme se, že profesionální odborové svazy nejsou při obhajování práv zaměstnanců příliš způsobilé tyto problémy vůbec řešit bez pomoci ostatních odborových svazů. A je otázkou, zda se taková pomoc od ostatních dostaví a zda bude účinná, neboť jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nakonec se budou radovat zaměstnavatelé, protože rozdrobená odborová síla žádnou silou není. Takže sami si paradoxně pomáháte ke zhoršování svých ekonomických podmínek tím, že chcete hájit zájmy pouze své profese.
Důsledkem štěpení odborových svazů podle profesí je nakonec nezkušenost, neznalost souvislostí, nemožnost zasahovat do tvorby pracovních podmínek a vidění problémů firem železniční dopravy pouze prismatem jedné profese. To zaměstnancům nemůže přinést nic dobrého, protože je na místě obava a už i zkušenosti, že z pohledu jedné profese není mnohdy pro stromy k vidění les. Bohužel stav lesa je rozhodující pro řešení existence jednotlivých stromů.
Spousta odborové práce při řešení běžných problémů se odehrává v našich základních organizacích. Zde se podařil velký kus práce a zřejmě není nikdo, koho by se zejména závodní výbor ZO SOSaD účinně nezastal. Mnohdy se to týká i nečlenů. Pokud víme, tak zatím jsme byli při řešení konkrétních problémů našich členů úspěšnější než ostatní, protože podle našeho názoru máme o členy opravdový zájem a vždycky jsme našim členům i ZO pomáhali.
Nechceme, aby tento příspěvek vyzněl jako jakýsi útok na ADP, pouze tím konstatujeme známé skutečnosti.
Podíváte-li se sami do historie našeho odborového svazu, věříme, že budete moci konstatovat, že jsme se od vzniku SOSaD o své členy vždy poctivě starali, staráme a budeme starat.
Proto bychom chtěli na Vás apelovat: nepodléhejte slibům, které Vám jejich tvůrci nemohou splnit a věřte nám i nadále.

Lubomír Michalec ml., 1. místopředseda SOSaD
JUDr. Jiří Rokos, právník SOSaD

Rubriky: Komentáře |

Omezení některých spojů v dálkové železniční dopravě

Výsměch úředníků MD Libereckému kraji

Rubriky: Komentáře |

Reakce SOSaD k rozhodnutí Ministerstva dopravy o omezení dálkové železniční dopravy

Náš svaz reagoval bezprostředně na nečekané a nesmyslné rozhodnutí Ministerstva dopravy o omezení dálkové železniční dopravy k 1. červenci letošního roku bez jakéhokoliv projednání a v rozporu se zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících dopisem ministru dopravy Ing. Zbyňku Stanjurovi.

Ministr-dopravy_č.j.117_2013

Rubriky: Komentáře |