Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 23. – 24. 6. 2014

Zaměstnavatel předložil návrh, který vycházel z návrhu OSŽ a DUO z předchozího jednání. Všechny odborové organizace vyjádřily nesouhlas se snížením výkonové odměny pod 3,7 % u tzv. méně vytížených pracovišť. Zaměstnavatel navrhl možnost zohlednění nákladů zaměstnanců, kteří jsou držiteli licence strojvedoucího. Na základě jednání zaměstnavatel doplnil návrh o množinu vybraných pracovišť, na kterých by v podmínkách OS měla býti stanovena vyšší výkonová odměna.

Po jednání byl poslední stav kolektivního vyjednávání projednán na gremiální poradě a následně zaměstnavatel oznámil odborovým centrálám připravenost podepsat poslední návrh zaměstnavatele. V případě, kdy budou odborové centrály společným stanoviskem souhlasit s návrhem zaměstnavatele, bude zaměstnavatel připraven změnu PKS SŽDC podepsat.

Na jednání byl dále projednán návrh nové směrnice o přechodném ubytování (přechodném nájmu), která k 1. 7. 2014 nahradí Směrnici SŽDC č. 3/2003.

Lubomír Michalec ml., I. místopředseda SOSaD

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.