4. společná informace o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 20. října 2020

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se konala dvě jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro období po 31. 12. 2020 formou videokonference (14. 10. a 20. 10.).

Došlo ke shodě zejména u následujících bodů:
• platnost PKS 1 rok;
• upřesnění podmínek o informování a projednávání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi;
• poskytování kondičních pobytů v roce 2021 v principech roku 2020;
• navýšení max. částky při odstupném při zdravotní nezpůsobilosti 3.1.6 B) a) základního textu PKS na 47 tisíc Kč;
• stanovená týdenní pracovní doba v parametrech roku 2020;
• upřesnění článku Dovolené v návaznosti na novelu zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021;
• upřesnění podmínek rozvrhování pracovní doby v době vyhlášeného nouzového stavu;
• zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč;
• nová odměnaza vedení pro 4 zaměstnání velících provozních zaměstnanců HZS;
• navýšení zvláštní odměny výpravčím v žst. Praha hl. n. a žst. Brno hl. n. na 2 000 Kč.

Zároveň došlo ke shodě nad finální podobou Katalogu zaměstnání SŽ, který bude účinný od 1. 1. 2021.

V rozporu po těchto jednáních zůstávají body:
• výše tarifních mezd;
• parametry poskytování výkonové odměny;
• příplatek za práci o sobotách a nedělích;
• výše zvláštní odměny.

Další jednání proběhne tento pátek 23. října 2020 v sídle organizace.

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 16. 9. 2020

Zpráva 16. 9. 2020

Rubriky: Zprávy ZV |

Zrušení akce „Nad Tatrou sa blýska“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s lítostí Vám musím oznámit zrušení poznávacího zájezdu. Důvodem je opatření Slovenska vůči návštěvníkům z České republiky. Zaplacené zálohy budou co nejdříve vráceny na čísla účtů, ze kterých přišly. Akce je připravená a věřím, že se uskuteční v příštím roce.

Děkuji za pochopení. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Divadelní představení v Ústí nad Labem

ZV ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil na 13. 9. 2020 od 19:00 v Domě kultury Ústí nad Labem divadelní představení „Příbuzné si nevybíráme“.

Obsazení: Václav Vydra, Jan Čenský, Svatopluk Skopal, Lenka Skopalová a další.

Cena za vstupenku je po dotaci ze SF a FKSP 300,- Kč.

Rubriky: Archiv |

Akce pro důchodce

Pan Jaroslav Chlouba ve spolupráci se ZV SOSaD Děčín a ČD, a.s. pro Vás připravil akci do Loun a okolí.

Veškeré pokyny jsou zde: Louny

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV v září 2020

Předseda od 8:00 do 12:00:

2., 4., 8., 11., 15., 16., 21., 23., …

Rubriky: Obsazenost ZV |

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil ve dnech 25. – 28. 9. 2020 sportovní akci na Slovensku.

Přihlášky od 9:00 hodin 24. 8. 2020 pouze na tel. 972 241 366 – sekretariát SOSaD.

Propozice ke stažení zde:  Tatry

Rubriky: Archiv |

Společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS SŽ na rok 2020 ze dne 18. 8. 2020

Dne 6. 8. 2020 bylo ze strany odborových organizací otevřeno kolektivní vyjednávání zasláním návrhu k nové 3. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2020 (dále jen „PKS SŽ 2020“). Zaměstnavatel v zákonné lhůtě zaslal odborovým organizacím stanovisko a dne 18. 8. 2020 proběhlo jednání v sídle OSŽ. V rámci tohoto jednání nedošlo ke shodě o možnostech úhrady testů na COVID-19 pro účastníky KOP, avšak bylo dohodnuto doplnění PKS SŽ 2020 bod 2. 1. 2. 5 základního textu o následující odstavec:

V případě, že se zaměstnanec z důvodu obavy z nákazy COVID-19 odmítne KOP zúčastnit, bude zaměstnanci poskytnuto pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku dle bodu 2.1.2.5 písmeno a) nebo b), bez absolvování dvanáctidenního pobytu (tzv. domácí KOP) v termínu dle provozních možností zaměstnavatele s přihlédnutím k zájmům zaměstnance.

Pokyny k realizaci tohoto bodu PKS vydá ředitel odboru personálního.

Sjednáním této 3. změny PKS SŽ 2020 bylo kolektivní vyjednávání ukončeno.

                                                Mgr. Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV 18. 8. 2020

18. 8. 2020 budu na ZV kvůli jednání o PKS v Praze od 6:00 do 10:30 hodin.

Od 19. 8. do 28. 8. čerpám dovolenou. Michalec

Rubriky: Archiv |

INFORMACE PRO ČLENY – PŘEDLOŽENÍ NÁVRHU NA ZMĚNU PKS ČD, a.s. NA ROK 2020

Dne 7. 8. 2020 v 17:20 hodin byl zaměstnavatelem ČD, a.s. zaslán odborovým organizacím návrh na změnu podnikové kolektivní smlouvy na rok 2020 (dále jen PKS).
Zaměstnavatel navrhuje o tomto dokumentu jednat dne 28. 8. 2020.

Návrh obsahuje změnu v 7 bodech PKS na rok 2020:

1. Sjednotit dovolenou na 5 týdnů pro všechny zaměstnance.
2. Snížit denní příspěvek na stravování o 10 Kč
3. Snížení příspěvku a penzijní spoření o 300 Kč
4. Zrušit příspěvek na udržení zdravotní a odborné způsobilosti
5. Snížení příplatku za práci o sobotách a nedělích na 11%
6. Snížit příplatek za dělenou směnu na 40% průměrného výdělku
7. Prodloužení pracovní doby u THP zaměstnanců na 40 hodin týdně.

Odůvodnění návrhu zaměstnavatele ke změně PKS je:
1. Nízká obsazenost vlaků provozovaných ČD, a.s.
2. Situace a předpoklad makroekonomického vývoje v ČR, který je negativní
3. Změna zákoníku práce

Tento návrh byl zaslán všem členům firemních výborů a předsedům základních organizacích SOSaD.
Na základě jejich připomínek vyjádří FV SOSaD při ČD, a.s. své stanovisko k návrhu zaměstnavatele a rozhodne, zda přistoupí k dalšímu jednání s ostatními odborovými organizacemi působící u ČD, a.s. k vytvoření společného stanoviska, nebo tuto změnu odmítne.

Jan Kadečka
Předseda SOSaD
Předseda FV SOSaD při ČD,a.s.

Rubriky: Archiv |