Zpráva z jednání ZV 15. 2. 2022

Zpráva 15. 2. 2022

Rubriky: Zprávy ZV |

LDT Chorvatsko 2022

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD, ČD Cargo pořádá letní dětský tábor v Chorvatsku v destinaci Pakoštane.
 

                                        Termín: 17. 6. – 26. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Cena tábora: 5.500,- Kč (cenu lze snížit o příspěvek zaměstnavatele z FKSP, SF)

Č. ú. pro platbu:    0249769894/0300

Doprava autobusem (odjezdy Děčín, Ústí nad Labem, Praha, České Budějice)
Stravování a ubytování: plná penze s celodenním pitným režimem, děti jsou ubytovány v apartmánovém domě.

Dům se nachází 150 m od pláže.

Účast: děti od 6 – 15let věku

Pojištění: pro všechny děti zajišťuje organizátor tábora

Přihlášky na tábor přijímá Mgr. Lubomír Michalec na tel. 730 572 000, email: lubomir.michalec2@sosad.cz;

Zároveň je nutné vyplnit i písemnou přihlášku, kterou je možné si vyzvednout na jednotlivých ZV ZO SOSaD nebo stáhnout na internetu www.sosad.cz ; www.zososad-unl.cz . Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 31. 4. 2022 v kanceláři ZV ZO SOSaD Děčín nebo zaslat na email: lubomir.michalec2@sosad.cz

Počet dětí: 48

S podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka souhlasí s podmínkami tábora:

Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit: pokud situace nedovolí cestování mimo ČR, nebo cestování mimo ČR by vyžadovalo zvláštní povolení, které by znamenalo více náklady tábora, nebo vyhodnotí, že vycestování mimo ČR není bezpečné. V těchto případech bude zákonnému zástupci účastníka vrácena cena tábora v plné výši. Pořadatel se zříká odpovědnosti za další náklady vynaložené zákonným zástupcem účastníka za účelem účasti na táboře. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků tábora při větším počtu přihlášených dětí.

LDT Chorvatsko 2022 – nabídka

přihláška tábor 2022doc.

přihláška tábor 2022pdf.

Rubriky: Archiv |

Volby Základní organizace SOSaD Děčín

ZV SOSaD Děčín vyhlašuje dnem 1. 2. 2022 volby do závodního výboru na 22. 3. 2022, kdy se bude konat volební konference v restauraci Na nádraží. Začátek je v 15:00 hodin.

Tiskopisy na kandidáta na předsedu Základní organizace SOSaD Děčín, na člena závodního výboru Základní organizace SOSaD Děčín, na člena revizní komise Základní organizace SOSaD Děčín + volební řád jsou k nahlédnutí a ke stažení níže.

Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2022 ve 24:00 hodin. Přihlášky mohou být do tohoto data osobně doručeny do kanceláře ZV, poštou s razítkem nejpozději 17. 3. 2022 nebo emailem na adresu lubomir.michalec2@sosad.cz, též do 17. 3. 2022 do 24:00 hodin.

Na konferenci budou voleni i kandidáti na IV. řádný sjezd SOSaD, který se bude konat 10. 5. 2022 v hotelu Clarion Ústí nad Labem.

Delegačenky jsou k dispozici na ZV nebo lze o doručení požádat členy ZV.

Dokumenty ke stažení:  

Volební řád pro volby do závodního výboru Základní organizace SOSaD Děčín 2022

Kandidát na předsedu Základní organizace SOSaD Děčín

Kandidát na člena závodního výboru Základní organizace SOSaD Děčín

Kandidát na člena revizní komise Základní organizace SOSaD Děčín

Rubriky: Volby 2022 |

Pojištění ZDARMA

Rozhodnutím ZV SOSaD Děčín byla 25. 1. 2022 odsouhlasena úhrada příspěvku na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli v plné výši.
To znamená, že pojistky jsou pro členy SOSaD Děčín ZDARMA!!!

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 25. 1. 2022

Zpráva 25. 1. 2022

 

Rubriky: Archiv |

Potvrzení na daně

Potvrzení odborové organizace o výši členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob za rok 2021:

ČD k vyzvednutí na ZV, poslání na email po tel. domluvě nebo doručení členem ZV;
Cargo k vyzvednutí na ZV, poslání na email po tel. domluvě nebo doručení členem ZV;
k vyzvednutí na ZV, poslání na email po tel. domluvě, vše bude odesláno příští týden na CSS Praha.

ČP nutno požádat svoji mzdovou účetní, aby mi jej zaslala, jinak pak udělám  hromadné jako každý rok

Tel.: 972 433 391, 730 572 000

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 14. 12. 2021

Zpráva 14. 12. 2021

Rubriky: Zprávy ZV |

Dne 1. 12. 2021 proběhlo první jednání k PKS ČD Cargo na rok 2022/2023

Dne 1. 12. 2021 proběhlo první jednání k PKS ČD Cargo na rok 2022/2023.

V úvodu byla odsouhlasena a podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání.

Poté proběhla prezentace finančního ředitele p. Ing. Heděnce k podnikatelskému plánu na rok 2022 spolu s informací o hospodářských výsledcích.

Dále byla schválena 1. změna platné PKS. Jedná se o technickou úpravu, kde došlo k prodloužení doby odpočinku mezi směnami z 6 na 7 hodin, s garancí 6 hodin odpočinku na lůžku dle platných právních předpisů.

Na závěr byla odsouhlasena 5. změna IN ORz-33-A-2015 „Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.“ s účinností od 1. 1. 2022, která obsahuje změnu hrazení příspěvků na penzijní a životní připojištění.

Další jednání je naplánováno na 17. 12. 2021 od 8.00 h.

Milan Mikeš
Předseda FV

Rubriky: Archiv |

PKS ČD 2022 podepsána!

Vážené kolegyně, vázení kolegové,

dne 2. 12. 2021 v cca 17:30 hodin jsem za Svaz Odborářů Služeb a Dopravy připojil svůj podpis pod text Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. (PKS ČD) na rok 2022.

Tento rok bylo vyjednávání o nové podobě PKS ČD na rok 2022 o to složitější, protože probíhalo ve velmi složitém období, kdy se všichni potýkáme s pandemii koronaviru, propadem tržeb a nevyplacenými kompenzacemi.

Přesto všechno se podařilo, ač zaměstnavatel zamýšlel jinak, vyjednat odborům pro všechny mzdové navýšení a zachování benefitů. A to vše jen díky podpoře odborově organizovaných zaměstnanců.

Podepsaná podniková kolektivní smlouva zajišťuje v roce 2022 růst mezd v tarifních třídách 1 až 12 o 4 %. V tarifní třídě 13 o 3,5 % a tarifních třídách 14-16 o 3%. Obdobně se bude, za určitých podmínek, postupovat i u zaměstnanců se smluvní mzdou.

Nové podmínky jsou u osobního ohodnocení zaměstnanců, které bude pro všechny zaměstnance stejné a to v rozpětí 4% – 20 %.

Fond pracovní doby a ostatní příplatky zůstávají stejné jako v roce 2021.
Mírné změny v čerpání dovolené se dotknou zaměstnanců, kteří čerpali dovolenou v délce šesti týdnů. V nové PKS budou mít nárok na 5 týdnů s možností za určitých podmínek čerpání ještě jednoho týdne placeného pracovního volna.

Změněné jsou podmínky pro čerpání KOP pro zaměstnance, kteří čerpali KOP po třech letech. Nově budou čerpat po dvou letech, s tím že se jim zkrátí počet dnů, kdy KOP budou moci čerpat.

Celý text nové PKS ČD na rok 2022, jak bude k dispozici, zveřejníme.

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Pojistky na škodu způsobenou zaměstnavateli

Prosinec:      pí Řeháková, Miksová

                     p. Svoboda, Louna, Merunka, Geletič, Klimeš, Pacholík

Rubriky: Archiv |