Archiv rubriky: Archiv

Pojistky 7 + 8/2020

červenec: p. Kopřiva, Šimek Zd., pí Ing. Černá

srpen: p. Jedlička, Procházka, Michalec Zd. ml., pí Pacholíková, Tarantová

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV v červenci a srpnu

předseda:

pondělí 27. 7. od 8:00 do 12:00

čtvrtek 30. 7. od 8:00 do 12:00

pondělí 3. 8. od 8:00 do 12:00

pondělí 10. 8. od 8:00 do 12:00

úterý 18. 8. od 8:00 do 12:00

dále bude aktuálně doplňováno…

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 23. 6. 2020

Rubriky: Archiv |

Pojistky červen 2020

Pojistky v červnu končí p. Vrabcovi, p. Jarolímovi, pí Bartákové, pí Niederlové a
pí Leniczské.

Rubriky: Archiv |

Jak dál v ČD Cargo?

Pro osvěžení připomínám informace o opatřeních na ČD Cargo po dobu platnosti 1. změny PKS ČD Cargo 2020/2021, zveřejněnou zde na našich stránkách podrobně 30. 3. 2020.

Na základě situace v ČR i ve světě byla dohodnuta 1. změna PKS ČD Cargo 2020/2021.

Tato změna umožňuje v konktrétních případech využití institutu částečné nezaměstnanosti (§209 Zákoníku práce). Odborům se podařilo dohodnout, v kterých případech nebude tento institut použit, a to s přihlédnutím na sociální a existenční podmínky jednotlivých zaměstnanců. 1. změna PKS je platná od 1. 4. – 31. 8. 2020.

Spolu s touto změnou bylo vydáno Opatření č.5 k aplikaci částečné nezaměstnanosti, které stanovuje bližší podmínky pro využití §209. Jeho platnost je do 30. 6. 2020 s tím, že se v případě potřeby bude jednat o možném prodloužení i po tomto datu.

Bc. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Informace o zrušení letního tábora v Chorvatsku 2020

S politováním Vám oznamujeme, že jsme nuceni zrušit ve dnech 12. – 20. 6. 2020 letní dětský tábor v Chorvatsku, který každoročně připravujeme pro děti členů Svazu Odborářů Služeb a Dopravy.

Finanční prostředky, které byly zaplaceny účastníky na tábor, budou vráceny účastníkům ve výši 100% na účty, ze kterých platba přišla.

V případě, že účastníci tábor platili přes účet zaměstnavatele, bude platba vrácena na účet zaměstnavatele a účastník dostane peníze zpět od zaměstnavatele.

V případě dotazů volejte v pracovní dny od 8:00 – 14:00 hod. na tel. 730 572 000

 

Kadečka Jan

Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Informace ČD Travel k letošním zájezdům a dovoleným

Oznámení CK ČD travel z webu 31.3.2020

Rubriky: Archiv |

1. změna PKS ČD Cargo, a.s. 2020/21 + další informace k současnému stavu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě současné situace ve vývoji pandemie KORONAVIRU a k tomu vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a dalších restriktivních opatření, které přímo i nepřímo ovlivňují fungování naší společnosti ČD Cargo, a.s., z důvodu dočasného snížení odbytu nebo omezení poptávky po poskytovaných službách, se zaměstnavatel a sociální partneři (OC) včetně našeho svazu po několikadenním jednání dohodli na 1. změně PKS ČD Cargo, a.s..

Hlavním bodem této změny je částečná nezaměstnanost (§ 209 ZP).

Bližší informace na webu http://www.sosad.cz/

 

Rubriky: Archiv |

Aktualizováno 24. 3. 2020

Co schválila sněmovna:

  •  Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní u samoživitelek a samoživitelů).
  • Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let.
  • Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu.
  • Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Návrh zmírňuje toto pravidlo tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na celou dobu potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby se oprávněné osoby vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený.
  • Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez věkového omezení.
  • Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.
Rubriky: Archiv |

Pro informaci…

Bude jistě aktualizováno…

Rubriky: Archiv |