Muzikál Zpívání v dešti – již nejsou k dispozici

Na ZV jsou k dispozici 3 vstupenky na muzikál Zpívání v dešti 27. 4. 2024 od 14:00 hodin v divadle Hybernia v Praze. Cena vstupenky po dotaci je 330 Kč.
V případě zájmu volejte ihned 730 572 000.

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV aktuálně

Pondělí 22. 4. od 9:00 do 12:00 hodin
Úterý 23. 4. od 9:00 do 12:00 hodin

Možnost domluvy na jiný termín na čísle 730 572 000.

Rubriky: Obsazenost ZV |

Zpráva ZV ze dne 17. 4. 2024

Zpráva17.4.2024

Rubriky: Zprávy ZV |

Konference ZO SOSaD Děčín

ZV Vás zve na konferenci ZO SOSaD Děčín, která se koná 17. 4. 2024 od 16:00 hodin

v restauraci Na nádraží. Občerstvení zajištěno.

Delegačenky jsou k dispozici u členů ZV, v kanceláři ZV a budou i u vstupu na konferenci.

Rubriky: Archiv |

Zásady FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, SJEDNÁNY!

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.
Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.
Principy sjednaného dokumentu:

1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2 dubna 2024 do 31. října 2024.

2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. – žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.

3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.

4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.

5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).

6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 20. 3. 2024

Zpráva 20.3.2024

 

Rubriky: Zprávy ZV |

Zpráva ZV ze dne 20. 2. 2024

JednánÍ ZV:    Zpráva ZV 20. 2. 2024

Rubriky: Zprávy ZV |

LDT Chorvatsko Pakoštane 2024

Oblíbený tábor se bude letos konat v termínu od 14. do 23. 6. 2024

Číslo účtu pro platbu: 0249769894/0300

LDT Chorvatsko 2024 – nabídka

přihláška tábor ( lze vyplnit PC ) 2024

Rubriky: LDT Chorvatsko 2024 |

Potvrzení na daně

Potvrzení o zaplacení členských příspěvků za rok 2023 pro ČD jsou v doplatkové pokladně a ČD Cargo jsou k dispozici – hlavní u paní Bartákové a východ u dispečerů.

Potvrzení pro SŽ jsou již předána účetním a budou jimi náhrána do STKR.

Rubriky: Archiv |

PKS ČD Cargo 2024

PKS ČD Cargo, a.s. , na rok 2024

Rubriky: Soubory ČD Cargo |

Zpráva ZV ze dne 12. 12. 2023

Zpráva ZV ze dne 12. 12. 2023

Rubriky: Zprávy ZV |