Obsazení ZV aktuálně

22. 7. od 12:00 do 15:00 hodin

25. 7. od 9:00 do 12:00 hodin
 

Možná domluva na odpolední termín na čísle 730 572 000.

Rubriky: Obsazenost ZV |

Sjednání 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024

Na dnešním jednání zaměstnavatele a odborových organizací došlo ke sjednání 2. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železnic, státní organizace, na rok 2024, která reflektuje legislativní změny – novelizaci nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a novelizaci nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

Dalším bodem bylo uvolnění zbývajících prostředků na pořádání kulturních a sportovních akcí v organizačních složkách SŽ v roce 2024 a jednání o zásadách FKSP, kdy nedošlo k dohodě o návrhu OSŽ na 2. změnu letošních zásad FKSP a dále bylo jednáno o principech a přípravě zásad FKSP pro rok 2025.

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV z jednání 25. 6. 2024

Zpráva 25.6.2024

Rubriky: Zprávy ZV |

Pokyny k odjezdu a příjezdu LDT 2024 Pakoštane

Pokyny k odjezdu a příjezdu 2024-1

Rubriky: LDT Chorvatsko 2024 |

Zámek Kozel Šťáhlavy

ZV SOSaD Děčín Vás zve na autobusový zájezd do zámku Kozel Šťáhlavy a to v sobotu 27. července 2024.

Odjezd autobusu od hlavního nádraží v 7hodin. Placení v autobusu.

Přihlaste se na mobil 731 611 650 nebo na email: jarochlouba@seznam.cz.


Jarda Chlouba

 

 

 

Rubriky: Archiv, SOSaD pořádá ... |

Sjednána 1. změna PKS SŽ 2024, 1. změna Zásad FKSP SŽ 2024 a dohodnut návrh novelizace směrnice SŽ SM029

Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Obsah 1. změny PKS SŽ 2024 účinné od 1. 7. 2024:

• V návaznosti na změnu legislativy byla sjednána možnost příspěvku zaměstnavatele na spoření na stáří nově na Dlouhodobý investiční produkt v bodě 2.1.3.2;
• Technická úprava textu bodu 8, 15, 17 a 18 v článku 18 Překážky v práci Přílohy č. 1 Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci;
• Technická úprava textu bodu 3, článku 1, Přílohy č. 3 Stravování a náhrady výdajů;
• Byla sjednána změna bodu 5, článku 2 Podmínky a způsob vyplácení náborového příspěvku Přílohy č. 5 Pravidla pro poskytování náborového příspěvku, která umožňuje zaměstnancům, kterým vznikl pracovní poměr 1. 1. 2024 a později a připravují se na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684) vyplatit 1. část příspěvku ve výši 30 000 Kč již po absolvování OZ Z-03 (nejdříve však se mzdou za měsíc, v němž došlo k uplynutí tříměsíční zkušební doby).
Obsah 1. změny Zásad FKSP SŽ 2024 účinné od 21. 5. 2024:
• Úprava příspěvku zaměstnavatele na produkty spoření na stáří na všechny podporované produkty dle směrnice SŽ SM029 (od 1. 7. 2024 bude možnost příspěvku na Dlouhodobý investiční produkt).

• Úprava podmínek mezinárodních sportovních akcí a jejich nominačních turnajů.
• Změna ve fakturaci sportovních a kulturních akcí OS – v případě, kdy je prvoplátcem odborová organizace, tak fakturuje zaměstnavateli pouze poskytnuté příspěvky z FKSP.

Novelizace Směrnice SŽ SM029 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024:

• Nově bude umožněno přispívat i na Dlouhodobý investiční produkt – DIP (za stanovených podmínek).
• Pro nově uzavřené smlouvy na penzijní spoření nebo DIP bude povinný minimální účastnický příspěvek zaměstnance ve výši 500 Kč/měsíčně.
• U stávajících smluv na penzijní spoření může zůstat účastnický příspěvek 300 Kč/měsíčně.

Další jednání proběhne ve Vzdělávacím středisku SŽ v Pardubicích dne 18. června 2024.

Mgr. Lubomír Michalec

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 17. 4. 2024

Zpráva17.4.2024

Rubriky: Zprávy ZV |

Konference ZO SOSaD Děčín

ZV Vás zve na konferenci ZO SOSaD Děčín, která se koná 17. 4. 2024 od 16:00 hodin

v restauraci Na nádraží. Občerstvení zajištěno.

Delegačenky jsou k dispozici u členů ZV, v kanceláři ZV a budou i u vstupu na konferenci.

Rubriky: Archiv |

Zásady FKSP u Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024, SJEDNÁNY!

Dne 27. 3. 2024 pokračovalo v sídle organizace jednání zaměstnavatele a odborových organizací.
Po delší diskuzi došlo, na základě ústupků všech jednajících stran, ke sjednání Zásad pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2024.
Principy sjednaného dokumentu:

1. Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč/zaměstnanec, a to prostřednictvím CK ČD travel a sjednaných cestovních kanceláří (CK Ave Tour, CK Azzuro Tour Operator, CK Brenna, CK Canaria Travel, CK Čedok, CK Exim tours, CK Fischer, CK Mayer & Crocus, CK NEV-DAMA, CK Travel Family, CK TUI). Zaměstnanci budou moci požádat i o individuální návrh pobytu, a i možnost využití zveřejněných Last minute pobytů. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2 dubna 2024 do 31. října 2024.

2. Příspěvek na tábory dětí a mládeže (TDM) 3 000 Kč/dítě (i mimo nabídku CK ČD travel). Zaměstnanec se může rozhodnout, zda příspěvek na dítě 3 000 Kč využije pro TDM nebo na individuální rekreaci dle bodu 1. – žádosti bude možné podávat prostřednictvím STKR od 2. dubna 2024 do 31. října 2024.

3. Možnost předkládání žádostí na příspěvek z FKSP na sportovní a kulturní akce v organizačních složkách bude otevřena až v návaznosti na vývoj čerpání prostředků na individuální rekreace a TDM dle bodu 1. a 2.

4. Byla sjednána dohoda v rozsahu čerpání prostředků na činnost odborových organizací.

5. Zaměstnancům, kteří mají sjednán příspěvek na penzijní spoření bude automaticky navýšen příspěvek z FKSP o 300 Kč/měsíčně. Příspěvek z FKSP v měsíci březnu bude 900 Kč (příspěvek za 1. Q 2024).

6. Dary peněžní za pracovní výročí. Za měsíc březen 2024 budou vyplaceny dary i za měsíc leden 2024 a únor 2024.

V rámci jednání byly schváleny 3 sociální výpomoci z organizačních složek.

Další jednání proběhne v sídle organizace dne 30. dubna 2024.

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 20. 3. 2024

Zpráva 20.3.2024

 

Rubriky: Zprávy ZV |