Akce pro důchodce a mladší 18. 6. 2017

Zámky v okolí Plzně

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Obsazení ZV v červnu 2017

Předseda: 7., 9., 13., 15., 28.  od 8:00 do 13:00 hodin

Pí Formánková: 5., 6., 14., 19., 20., 26., 27. od 6:00 do 8:00 hodin

Rubriky: Obsazenost ZV |

Skončil III. sjezd SOSaD.

Ve čtvrtek dne 18. 5. 2017 se konal v zámečku města Jílové (u Děčína) III. řádný sjezd Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (svaz je známý i pod zkratkou SOSaD).

Město i zámek je u organizátorů i delegátů velmi oblíben. Konaly se tam všechny naše řádné sjezdy. Je tomu tak nejenom díky vstřícnosti města, ale i kvůli optimální velikosti a vybavení místního zámku. Ani malý, ani velký – ani příliš noblesní, ani strohý – a přitom příjemná atmosféra – by mohla znít stručná charakteristika zámku.

Na 60 delegátů se sešlo, aby zhodnotili činnost SOSaD i jeho funkcionářů za minulé čtyři roky a zvolilo nové vedení svazu na další čtyřleté období. Také tento sjezd, stejně jako všechny minulé, lze charakterizovat vysokou ukázněností všech přítomných, kterou obdivuji.

Posuďte se mnou: Zahájilo se na čas, účast 100%. To jinde nenajdete, stejně jako přesné dodržení navrženého programu bez potřeby korekcí, pečlivě připravené dokumenty sjezdu, které rovněž nebylo nutné korigovat, i tajné volby, které proběhly bez jediné organizační chybičky. V neposlední řadě tedy velmi dobře fungovaly pracovní komise sjezdu.

Poděkování patří i zástupcům zaměstnavatelů za jejich účast i za vystoupení; rádi jsme přivítali i naše čestné hosty pány Holeštu a ing. Duška, bývalé předsedy našeho svazu a jeho zakládající členy. Pozdravit nás přišel i místostarosta Jílového pan Lubomír Michalec (st.), který byl rovněž naším zakládajícím členem (jako většina delegátů) i dlouholetým funkcionářem.

A jak to všechno dopadlo? Na další čtyřleté období je opět zvolen předsedou svazu pan Jan Kadečka, který z tohoto titulu rovněž předsedá Firemnímu výboru SOSaD při Českých drahách, a.s, prvním místopředsedou byl opětovně zvolen pan Bc. Lubomír Michalec, který bude současně řídit Firemní výbor SOSaD při Správě železniční dopravní cestě, státní organizaci, druhým místopředsedou svazu byl zvolen pan Milan Mikeš, který současně povede Firemní výbor SOSaD při ČD Cargo, a.s.

Na závěr delegáti schválili program svazu na další čtyřleté období, který nejenom jim, ale i dalším funkcionářům svazu i jeho členům ukládá úkoly, jejichž zajišťování a realizace nebude vždy jednoduchá.

Nezbývá než popřát všem nově zvoleným funkcionářům našeho svazu co nejlepší podmínky pro výkon jejich práce a tomu i odpovídající závěry, zaměstnavatelům v působnosti SOSaD co nejlepší hospodářské výsledky i součinnost s naším svazem a dalšími odborovými centrálami a všem členům našeho svazu i dalším zaměstnancům, aby taková spolupráce jim přinesla zlepšení jejich života i života jejich rodin.

JUDr. Jiří Rokos, předseda návrhové komise III. sjezdu.

Rubriky: Archiv |

Nepřítomnost 12. 5. 2017 a 16. 5. pouze do 9:00

Z organizačních důvodů nebudu 12. 5. 2017 přítomen v kanceláři a 16. 5. pouze do 9:00.

Děkuji Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |

Obsazení ZV Květen 2017

Předseda: 4., 12., 16., 22., 31.

Hospodářka: 9., 15., 23., 26., 29., 30.

Rubriky: Obsazenost ZV |

Ustavující jednání nově zvoleného ZV dne 4. 5. 2017

Na ustavujícím jednání ZV SOSaD Děčín byl zvolen místopředsedou ZV za ČD pan Václav Duchoslav a za ČDC paní Jana Bartáková.

Hospodářkou byla zvolena pí Irena Formánková.

Předsedkyní Revizní komise ZO SOSaD Děčín byla revizní komisí zvolena pí Andrea Tarantová.

Na jednání firemních výborů byli za naší ZO zvoleni: ČD – p. Václav Duchoslav, ČDC – pí Jana Bartáková a SŽDC p. Zdeněk Michalec.

Na jednání Generální rady bude naší ZO zastupovat i nadále pí Jana Bartáková.

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV v květnu 2017

Na ZV budu 4. 5. 2017 od 8:00 do 13:00 hodin.

Další obsazení bude zveřejněno po jednání nového ZV, který se koná též v tento den od 6:30 hodin. Má účast bude v tomto měsíci slabší, neboť mám na starost sjezd, který se koná již 18. 5. 2017 a budu s tím mít spoustu starostí. Proto je možné se se mnou domluvit i na večerním termínu na čísle 730 572 000.

                                                                                                                     Děkuji předseda

Rubriky: Obsazenost ZV |

Zpráva ZV ze dne 21. 4. 2017

Zpráva 21. 4. 2017

Rubriky: Zprávy ZV |

Volby do závodní výboru 2017 – 2021

Na volební konferenci v Děčíně na Střelnici, konané dne 21. 4. 2017, byli do závodního výboru zvoleni:

Předseda: Bc. Lubomír Michalec

Členové za SŽDC:  Ing. Renata Černá, Zdeněk Michalec, Marcela Grubrová

Členové za ČD: Václav Duchoslav, Iveta Jánová

Členové za ČD Cargo: Josef Hadrava, Jana Bartáková, Irena Formánková, Marcela  Sýkorová, Adolf Hunger, František Horyna, Petra Švejcarová

Revizní komise: Andrea Tarantová, Eva Hlaváčková, Lucie Pacholíková

Náhradníci do ZV: Radek Panský, Vladimír Kotrba

Nový závodní výbor se sejde na ustavujícím jednání 4. 5. 2017 v 6:30 hodin.

Rubriky: Archiv |

Navržení kandidáti do ZV SOSaD Děčín na období 2017 – 2021

Na předsedu

 1. Bc. Lubomír Michalec    SŽDC

Do revizní komise

 1. Andrea Tarantová       ČD Cargo
 2. Eva Hlaváčková         ČD Cargo
 3. Lucie Pacholíková      ČD Cargo

Na člena

 1. Josef Hadrava             ČD Cargo
 2. Jana Bartáková           ČD Cargo
 3. Irena Formánková       ČD Cargo
 4. Vladimír Kotrba            důchodce
 5. Marcela Sýkorová       ČD Cargo
 6. Adolf Hunger               ČD Cargo
 7. František Horyna         ČD Cargo
 8. Václav Duchoslav        ČD
 9. Ing. Renata Černá        SŽDC
 10. Iveta Jánová                 ČD
 11. Zdeněk Michalec          SŽDC
 12. Radek Panský              SŽDC
 13. Petra Švejcarová          ČD Cargo
 14. Marcela Grubrová        SŽDC

Řazeno dle data doručení, stejné pořadí bude i na volebním lístku.

Rubriky: Archiv |