Dnes 13. 12. 2018 byla podepsána PKS ČD Cargo, a. s.

Zaměstnanci ČD Cargo si polepší v nárůstu mezd o 5,5 % s účinností od 1. 4. 2019. Představenstvo společnosti k dnešnímu dni přijalo rozhodnutí o vyplacení kompenzace za první čtvrtletí roku 2019 ve výši 5000,- Kč z hospodářského výsledku 2018, předem v lednu 2019.

Při nelehkém kolektivním vyjednávání se zaměstnavatel a odborové centrály dohodly minimalizovat riziko fluktuace navýšením odměny za praxi o částku 400,- Kč/měsíčně pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 3 roky. Vyjednávání bylo zacíleno na zvýšení motivace a produktivitu zaměstnanců společnosti.

                                                                                            Milan Mikeš a Jana Bartáková

Rubriky: Archiv |

Nové pojistné od 1. 1. 2019

Rubriky: Archiv |

Závěrečná společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 10. 12. 2018

Rádi bychom vás informovali, že dnes  byla na SŽDC uzavřena  2. změna Podnikové kolektivní smlouvy na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019, přičemž tato 2. změna upravuje zejména podmínky odměňování zaměstnanců SŽDC na rok 2019.

Dojde k nárůstu tarifních mezd o 5,5 % a zároveň ke zvýšení motivačních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek) a dále také k navýšení některých příplatků nad rámec zákoníku práce.

S ohledem na nutnost zvýšit atraktivitu zaměstnání u SŽDC na trhu práce došlo k navýšení náborového příspěvku pro nejvíce nedostatkové profese (elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik, výpravčí a zaměstnanec s licencí strojvedoucího).

Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 9 000 Kč, a to v prosinci se mzdou za měsíc listopad 2018.

V pátek 14. 12. 2018 proběhne technické čtení uzavřené 2. změny podnikové kolektivní smlouvy a jednání o podobě zásad fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších potřebných příslušných souvisejících dokumentů pro rok 2019. Podniková kolektivní smlouva bude zveřejněna po technickém čtení.

Rubriky: Archiv |

Minipárty 23. 01. 2019 od 19:00

ZV ve spolupráci se SŽDC, s.o. pro Vás připravil zcela novou TALK SHOW Karla Šípa dle pořadu Všechnopárty. Hostem bude Josef Alois Náhlovský a prostor dostanou i dotazy diváků…

Cena vstupenky je 145,- Kč a přihlášky na ZV.

 

 

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Plánovací kalendáře a tužky

Plánovací kalendáře na rok 2019 + tužky jsou k dispozici na ZV.

Je možné požádat o doručení členy ZV.

Rubriky: Archiv |

Adventní trhy v Drážďanech

Odjezd autobusu na vánoční trhy do Drážďan bude 9. 12.  v 9:00 hod. od hlavního nádraží.

Nastala změna programu – jelikož stojí vstup do Königsteinu cca 10,- Eur, tento se vypouští a jede se rovnou na trhy do Drážďan.

Zde je tuto neděli otevřen od 12:00 i oblíbený Primark a další obchody…

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Obsazení ZV v prosinci 2018

Předseda: 11. od 8:00 do 12:00

                 18. od 6:00 do 11:00

pí Formánková: 3., 4., 10., 17. od 6:00 do 8:00 hod.

          Od 19. 12. bude ZV neobsazen až do ledna 2019.

Jinak možno zavolat na 730 572 000 a domluvit se na odpolední hodiny.

Rubriky: Obsazenost ZV |

Zpráva ZV ze dne 13. 11. 2018

Zpráva 13. 11. 2018

Rubriky: Zprávy ZV |

Konference ZO SOSaD Děčín

Konference ZO SOSaD Děčín se koná 30. 11. 2018 od 15:30 hodin v restauraci Na nádraží.

Delegačenky jsou již k dispozici na ZV nebo u členů ZV.

Rubriky: Archiv |

Muzikál Popelka 10. 11. 2018

Odjezd autobusu na muzikál je v 11:30 od nádraží.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |