PKS SŽDC 2018-2019 PODEPSÁNA.

Dne 11. 1. 2018 byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Kromě již zveřejněných informací dochází při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %. Z toho  u  nejnižších tarifních stupňů až o  8%. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně došlo k dohodě na výši nominální hodnoty stravenek 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 5 000 Kč a to v lednu se mzdou za měsíc prosinec 2017 a dále  dorovnání rozdílu vzniklého nepodepsáním PKS v měsíci lednu 2018 se mzdou za měsíc leden.

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV leden 2018

Předseda: 2., 9., 12., 23., 25., 31.                   d 8:00 do 12:00 hodin

pí Formánková: 8., 15., 16., 24., 29. a 30.      od 6:00 do 8:00 hodin

Na ZV jsou ještě propisky a plánovací kalendáře pro ty, co ještě nemají!

 

Rubriky: Obsazenost ZV |

Zpráva ZV ze dne 19. 12. 2017

Zpráva 19. 12. 2017

Rubriky: Zprávy ZV |

PKS ČD, a.s. 2018 podepsána!

Dnes, 21. 12. 2017, byla po dvouměsíčním jednání podepsána PKS ČD, a.s. na rok 2018. Přestože na začátku KV byla představa odborových organizací a zaměstnavatele diametrálně odlišná, byla nakonec nalezena shoda.

Zaměstnanci dostanou v příštím roce nárůst tarifních mezd ve třídách 1 – 12 o 4,5 %, ve třídách 13 – 16 o 2 %, každý zaměstnanec obdrží ve výplatě za měsíc leden 6.000  Kč jednorázovou odměnu.

Změnu doznaly i výkonné odměny. Od roku 2018 již nebudou pro každého stejné. Základem pro tuto skutečnost je přepracování systému výkonových odměn do  osobního ohodnocení. V osobním ohodnocení bude každý zaměstnanec začínat procentuálním rozpětím ve výši výkonové odměny jako je v tomto roce. A dále může dostat přidáno podle náročnosti práce až do výše 15 % osobního ohodnocení.

Toto jsou zřejmě nejzákladnější změny pro rok 2018 v PKS ČD, a. s., bližší informace budou vydány po zveřejnění PKS ČD, a.s. v novém roce.

Rubriky: Archiv |

PKS 2018 v ČD Cargo, a.s. podepsána!

Dnes, 18. 12. 2017, byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis s nově stanovenou výší tarifních stupňů.

Zaměstnancům bude vyplacena odměna za splněný hospodářský výsledek a to se mzdou za prosinec 2017.

Zároveň došlo ke zvýšení benefitů, např. stravného, odměny při životním výročí atd.(bližší informace jsem neobdržel…).

Milan Mikeš a Jana Bartáková

Rubriky: Archiv |

Koupání Neustadt 29. 12. 2017

ZV, ve spolupráci se zaměstnavateli SŽDC, s.o. a  ČD Cargo, a.s., pořádá pro zaměstnance sportovní akci v Německu Neustadtu. Odjezd v 9:00 hodin od hlavního nádraží a návrat bude kolem 17:30.

Přihlášky na ZV.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

KRYSAŘ – kulturní akce – muzikál – 27. 01. 2018 – Praha – Divadlo Kalich

Informace ke stažení zde: Krysař

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Obsazení ZV prosinec 2017

Předseda:  4., 11. od 8:00 do 12:00 a 19. od 6:00 do 11:00

pí Formánková: 4., 5., 11. a 12. od 6:00 do 8:00

Od 20. 12. 2017 do 2. 1. 2018 je ZV z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

 

V případě potřeby stačí zavolat 730 572 000 a domluvit se prakticky na kterýkoliv den na večerní hodiny, až přijedu z Prahy. Děkuji Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |

Zpráva ZV ze dne 14. 11. 2017

Zpráva 14. 11. 2017

Rubriky: Zprávy ZV |

Obsazení ZV v listopadu 2017

Předseda:  3. (do 10:30), 6., 10. (do 10:00), 14., 16., 22., 24., 27.  od 8:00 do 12:00

pí Formánková: 7., 8., 13., 20., 28.     od 6:00 do 8:00

Rubriky: Obsazenost ZV |