Obsazení ZV aktuálně

Pondělí 13. 6. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin

Středa 15. 6. 2022 od 7:00 do12:00 hodin

Rubriky: Obsazenost ZV |

Dětský den v BELANTISU v Německu

Zveme Vás, ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., dne 5. 6. 2022 na Dětský den do Belantisu.

Odjezd autobusu je v 8:00 hodin od nádraží v Děčíně.

Po příspěvku z FKSP a SF je cena pro zaměstnance 400,- Kč a děti do 18 let to mají zdarma.

Přihlášení na čísle 730 572 000.

Rubriky: Archiv |

Zpráva ZV ze dne 20. 4. 2022

Zpráva 20. 4. 2022  

Rubriky: Zprávy ZV |

Zámek Veltrusy a muzeum Chorušice 14. 5. 2022

ZO SOSaD Děčín připravil, ve spolupráci s ČD, a.s., pro naše důchodce zájezd na zámek Veltrusy a do muzea Staré krásnosti Chorušice.
Pokyny k akci jsou zde: Veltrusy

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Koncert skupiny Traktor

Zveme Vás, ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, s.o., ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s., dne 10. 06. 2022 od 18:00 hodin na koncert skupiny TRAKTOR do Letního kina Bažantnice.

Cena vstupenky po příspěvku je 300,- Kč.

Pro závazné objednávky volejte 730 572 000 do 20. 4. 2022

Rubriky: Archiv, SOSaD pořádá ... |

Zpráva ZV ze dne 16. 3. 2022

Zpráva 16. 3. 2022

Rubriky: Zprávy ZV |

Výsledky voleb do ZV SOSaD Děčín

Oficiální výsledky voleb do ZV ZO SOSaD Děčín, konaných dne 22. 3. 2022:

 1. Předseda – Mgr. Lubomír Michalec (100% hlasů)
 2. Člen – Irena Formánková (71% hlasů)
 3. Člen – Martin Klimeš (32% hlasů)
 4. Člen – Petra Švejcarová (23% hlasů)
 5. Člen – Adolf Hunger (29% hlasů)
 6. Člen – Marcela Sýkorová (48% hlasů)
 7. Člen – Jana Bartáková (55% hlasů)
 8. Člen – Zdeněk Michalec (87% hlasů)
 9. Člen – Ing. Renata Černá (74% hlasů)
 10. Člen – Marcela Grubrová (74% hlasů)
 11. Člen – Roman Viola (58% hlasů)
 12. Člen – Iveta Jánová (68% hlasů)
 13. Člen – Václav Duchoslav (61% hlasů)

Revizní komise:

 1. Andrea Trantová (84% hlasů)
 2. Eva Hlaváčková (94% hlasů)
 3. Lucie Pacholíková (77% hlasů)

Všem zvoleným členům srdečně gratulujeme a pánům Josefu Hadravovi a Františku Horynovi děkujeme za jejich přínos a obětavou práci v ZV let minulých.

 

Rubriky: Volby 2022 |

Zpráva z jednání ZV 15. 2. 2022

Zpráva 15. 2. 2022

Rubriky: Zprávy ZV |

LDT Chorvatsko 2022

SOSaD ve spolupráci se zaměstnavateli SŽ, ČD, ČD Cargo pořádá letní dětský tábor v Chorvatsku v destinaci Pakoštane.
 

                                        Termín: 17. 6. – 26. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

Cena tábora: 5.500,- Kč (cenu lze snížit o příspěvek zaměstnavatele z FKSP, SF)

Č. ú. pro platbu:    0249769894/0300

Doprava autobusem (odjezdy Děčín, Ústí nad Labem, Praha, České Budějice)
Stravování a ubytování: plná penze s celodenním pitným režimem, děti jsou ubytovány v apartmánovém domě.

Dům se nachází 150 m od pláže.

Účast: děti od 6 – 15let věku

Pojištění: pro všechny děti zajišťuje organizátor tábora

Přihlášky na tábor přijímá Mgr. Lubomír Michalec na tel. 730 572 000, email: lubomir.michalec2@sosad.cz;

Zároveň je nutné vyplnit i písemnou přihlášku, kterou je možné si vyzvednout na jednotlivých ZV ZO SOSaD nebo stáhnout na internetu www.sosad.cz ; www.zososad-unl.cz . Vyplněné přihlášky je nutné odevzdat nejpozději do 31. 4. 2022 v kanceláři ZV ZO SOSaD Děčín nebo zaslat na email: lubomir.michalec2@sosad.cz

Počet dětí: 48

S podepsáním přihlášky zákonný zástupce účastníka souhlasí s podmínkami tábora:

Pořadatel si vyhrazuje právo tábor zrušit: pokud situace nedovolí cestování mimo ČR, nebo cestování mimo ČR by vyžadovalo zvláštní povolení, které by znamenalo více náklady tábora, nebo vyhodnotí, že vycestování mimo ČR není bezpečné. V těchto případech bude zákonnému zástupci účastníka vrácena cena tábora v plné výši. Pořadatel se zříká odpovědnosti za další náklady vynaložené zákonným zástupcem účastníka za účelem účasti na táboře. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru účastníků tábora při větším počtu přihlášených dětí.

LDT Chorvatsko 2022 – nabídka

přihláška tábor 2022doc.

přihláška tábor 2022pdf.

Rubriky: Archiv |

Volby Základní organizace SOSaD Děčín

ZV SOSaD Děčín vyhlašuje dnem 1. 2. 2022 volby do závodního výboru na 22. 3. 2022, kdy se bude konat volební konference v restauraci Na nádraží. Začátek je v 15:00 hodin.

Tiskopisy na kandidáta na předsedu Základní organizace SOSaD Děčín, na člena závodního výboru Základní organizace SOSaD Děčín, na člena revizní komise Základní organizace SOSaD Děčín + volební řád jsou k nahlédnutí a ke stažení níže.

Uzávěrka přihlášek je 17. 3. 2022 ve 24:00 hodin. Přihlášky mohou být do tohoto data osobně doručeny do kanceláře ZV, poštou s razítkem nejpozději 17. 3. 2022 nebo emailem na adresu lubomir.michalec2@sosad.cz, též do 17. 3. 2022 do 24:00 hodin.

Na konferenci budou voleni i kandidáti na IV. řádný sjezd SOSaD, který se bude konat 10. 5. 2022 v hotelu Clarion Ústí nad Labem.

Delegačenky jsou k dispozici na ZV nebo lze o doručení požádat členy ZV.

Dokumenty ke stažení:  

Volební řád pro volby do závodního výboru Základní organizace SOSaD Děčín 2022

Kandidát na předsedu Základní organizace SOSaD Děčín

Kandidát na člena závodního výboru Základní organizace SOSaD Děčín

Kandidát na člena revizní komise Základní organizace SOSaD Děčín

Rubriky: Volby 2022 |