Skupiny JELEN a TŘI SESTRY v Děčíně

Závodní výbor ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil koncerty oblíbených hudebních skupin v Děčíně v Letním kině Bažatnice.

Přihlášky 30. 7. 2021 od 8:00 telefonicky na čísle 730 572 000.

Rubriky: Archiv |

Obsazení ZV aktuálně

předseda:

pondělí 26. 7. od 8:00 do 12:00

pátek 30. 7. 2021 od 8:00 do 12:00

Rubriky: Obsazenost ZV |

Pojistky 7+8/2021

Pojistky na škodu způsobenou zaměstnavateli končí či již skončili:

dámy – Maršálková, Leniczká, Škorpilová, Ing. Černá

pánové – Baštrňák, Kusý

Rubriky: Zprávy ZV |

Číslo účtu k veřejné sbírce pro kolegy ze SŽ

Na základě dohody zástupců odborových centrál působících u Správy železnic, se zaměstnavatelem ze dne 25. 6. 2021, došlo 1. 7. 2021 ke zřízení speciálního bankovního účtu č. 94-14606011/0710, na který můžou zaměstnanci SŽ přispívat formou srážky ze mzdy za měsíce červen, červenec a srpen.

Vybrané finanční prostředky budou použity jako pomoc našim kolegům postiženým řáděním přírodních živlů v létě 2021.

Na účet se dá přispívat i formou přímého zaslání finanční hotovosti z běžných účtů, a to nejen aktivních zaměstnanců SŽ.

Za projevenou pomoc děkujeme!!! Mgr. Lubomír Michalec

Žádost o provedení srážky ze mzdy

Rubriky: Archiv |

Veřejná sbírka pro kolegy ze SŽ, postižené živelní katastrofou

Dne 25. 6. 2021 ve 13:30 byla zástupcem SŽ panem Ing. Kouckým svolána mimořádná schůzka s odborovými partnery vzhledem k mimořádným událostem na jižní Moravě.

Všechny odborové centrály jednoznačně podpořili žádost generálního ředitele Bc. Jiřího Svobody, MBA o vypsání sbírky „Živelní událost léto 2021 – SŽ“.

Protože se jedná o pomoc kolegům, postiženým nečekaným tornádem s fatálními následky, vyzývá odborová organizace SOSaD své členy i ostatní kolegy k příspěvku do tohoto fondu.

Účinnost této sbírky se předpokláda od 1. 7. 2021 a jako nejefektivnější forma příspěvku byla vybrána srážka ze mzdy.
Formulář na toto i vše ostatní bude ihned po začátku platnosti zveřejněno zde na vebových stránkách.

Předem děkujeme za projevenou solidaritu.

Pro členy SOSaD je samozřejmě otevřený náš podpůrný fond. Volejte 730 572 000.

Mgr. Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Celý příspěvek

Rubriky: Archiv |

Zpráva z jednání ZV dne 9. 6. 2021

Zpráva k zobrazení a stažení zde: Zpráva 9. 6. 2021

Ve zprávě jsou i podmínky pro vyplacení mimořádného daru členům ZO SOSaD Děčín za uplynulé, těžké období…

Rubriky: Zprávy ZV |

Doplňující informace k obměně stejnokrojových součástek

Povolené kombinace starých a nových stejnokrojových součástek k prohlédnutí zde:

SZ-GR-O8         

Rubriky: Archiv |

Permanentky ZOO Děčín

Závodní výbor ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás zakoupil permanentky do ZOO Děčín pro 2 dospělé a 2 děti (do 15 let).

Permanentky je možno vyzvednou a vrátit v zavazadlech na hlavním nádraží v Děčíně denně od 8:00 do 19:30 hodin. Vrácení vždy nejdéle následující den do 9:00 hodin.

Objednání na čísle 724 223 436.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

České dráhy seznamují odborové organizace se záměrem zásadních organizačních změn

České dráhy oslovily odborové centrály dopisem z 19. 5. t. r. a zvou jejich zástupce ke společné schůzce s představenstvem ČD na 24. 5. t.r.  Vycházíme z toho, že je odborům v této fázi předkládán pouze záměr organizační změny, která se předpokládá s účinností od 1. 7. 2021.

Vlastní organizační změna jako taková totiž musí představovat ucelený komplex změn organizačního řádu, systemizací organizačních jednotek, změn organizace prácea personálního obsazení, u kterých předpokládáme, že budou s odborovými centrálami projednány podle zákoníku práce a platné kolektivní smlouvy.

Náš svaz se ztotožňuje s proklamovanými cíli záměru organizační změny jako jsou zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity řídících procesů a pracovních postupů, avšak dosavadní výstupy, které jsou k dispozici, nepředstavují konkrétnější informace, jak pozitivních změn dosáhnout včetně sledovaného ekonomického efektu a vyvolávají otázky, na které je třeba znát odpověď.

Při dluhovém zatížení ČD cca 45 mld se na první pohled z návrhu nové organizační struktury jeví jako podceněná oblast řízení ekonomiky, kde se zřejmě předpokládá prostor pro externí služby.

Součástí záměru je budoucí vyčlenění opravárenské základny – tzv. ČD servisu a zároveň již byla prezentována snaha o řešení společného podniku či privatizace čerpacích stanic, údajně zatížených náklady na ekologickou zátěž a uvedení do normového stavu. Čerpací stanice a jejich provoz máme za zcela jednoznačnou strategickou, resp. konkurenční a ekonomickou výhodu ČD.

Odčleňování takových činností se značnou přidanou hodnotou a garantovanou potřebou a ziskovostí na mnoho let dopředu, a tím i jasnou obchodní perspektivou, je pro nás nepřijatelné.

Je potřeba si vyjasnit, jaké budou garance plnění kolektivní smlouvy v nové organizační struktuře a na kolik je potřeba kolektivní smlouvu změnit.

Očekáváme, že vlastní organizační změna, její postup i dopady budou náležitě projednávány.

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

Rubriky: Archiv |

Alfa-fun dětský tábor 3. 7. – 17. 7. 2021

Pro bližší informace volejte předsedu L. Michalce na 730 572 000.

Rubriky: Archiv |