Stát ještě více otevírá železnici soukromým dopravcům. Podle odborářů jde o cílenou likvidaci Českých drah

http://archiv.ihned.cz/c1-65397570-ministerstvo-dopravy-otevira-zeleznici-soukromym-dopravcum-podle-odboraru-jde-o-cilenou-likvidaci-ceskych-drah?utm_source=atlasHP&utm_medium=financebox&utm_term=position-3

Rubriky: Archiv |

Všem odborovým organizacím, působícím v železniční dopravě

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě analýzy současných kroků Ministerstva dopravy (MD) ve vztahu k Českým drahám (ČD), resp. celé skupině ČD, které Svaz Odborářů Služeb a Dopravy považuje za zásadní pro celý segment veřejné dopravy, považujeme za nutné svolat společné jednání všech odborových svazů, působících na železnici.  Cílem by mělo být zaujetí společného stanoviska k záměrům MD, podle našeho názoru představujícím hrozící likvidaci národního dopravce ČD a celé skupiny ČD, tzn. i všech dceřiných společností, i za cenu obcházení rozhodnutí Vlády ČR a usnesení ÚOHS. To považujeme za skandální jednání, kterému nelze nečinně přihlížet, a současně za hrozbu pro všechny zaměstnance.

V příloze zasíláme podrobnější informace, vztahující se k postupu MD.

Jsme nuceni konstatovat, že stávající vážná situace vyžaduje radikální postoj odborových organizací.

Stanovisko SOSaD k hrozící situaci na ČDLikvidace národního dopravce Českých drah…

Generální rada Svazu Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Firemní výbor SOSaD při ČD, a.s.

V Praze dne 10. srpna 2016

Rubriky: Komentáře |

Nepřítomnost na ZV

Dnes, 10. 8. 2016, nebudu na ZV, musím kvůli mimořádné situaci do Prahy.

Jsem na 730 572 000, děkuji Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |

Obsazení ZV srpen 2016

Z důvodu čerpání dovolených je ZV obsazen takto:

Předseda: 10, 15, 23 od 6:00 do 11:30 hodin

Pí. Formánková: 1, 8, 29 od 6:00 do 8:00 hodin.

 

V nutných případech mě zavolejte na 730 572 000. Děkuji Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |

Podhájska

ZV ve spolupráci se zaměstnavateli pro Vás připravil v termínu 12. – 17. 9. 2016 oblíbenou akci ,,Kúpele Podhájska“.

Přihlášky na ZV.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Komáří vížka, Krupka, Chomutov

Závodní výbor spolu s pány Svobodou a Chloubou pro klub důchodců připravil na 27. 8. 2016 kulturně sportovní akci Komáří vížka.

Přihlášky jako vždy na ZV.

Rubriky: SOSaD pořádá ... |

Článek o režijkách – I. část

Jak železničáři a důchodci užívají zaměstnanecké jízdní výhody (pokud vůbec) a hlavně:

 Jak dlouho ještě budou?

  1. část

České dráhy se stále více a opakovaně nechávají slyšet, že zaměstnanecký tarif jízdného pro zaměstnance a jejich některé rodinné příslušníky je jim břevnem v oku, protože jim tuto výši jízdného a podmínky pro něj (tedy zejména okruh osob oprávněných používat takové jízdné) nařizuje ministr dopravy v ustavení § 33 zákona č. 77/2002 Sb. (ve znění pozd. předpisů). V důsledku toho ČD vláčí na svých bedrech haldu režistů, kteří svým údajně směšně nízkým jízdným téměř ruinují hospodaření Českých drah, protože ty by měly zhruba o půl miliardy větší příjem z jízdného, než kdyby místo režistů vozily zákazníky s jiným druhy slev.  Ale co nadělají, ministr rozhodl (rozhoduje) podle platného (a prý špatného) zákona a tak ČD nemohou být ve výraznějším zisku (možná vůbec nějakém zisku).

A také do veřejných soutěží vyhlašovaných MD se ČD ze stejných důvodů nemohou přihlásit. Tedy přihlásit se mohou, ale nemohou vyhrát, protože jim za hrbem sedící halda režistů, která, resp. náklady na ně, každé výběrové řízení zhatí přibližně o tuto částku, když režisti se na úkor ČD fakticky obohacují; jeden novinář dokonce napsal, že tyto osoby takovou částku dokonce ČD fakticky dluží.

Rubriky: Komentáře |

Obsazení ZV v červenci 2016

předseda: 12, 13, 20, 21, 27 a 28 od 6:00 do 11:30 hodin

pí. Formánková. 4, 11, 18 a 25 od 6:00 do 8:00 hodin

Rubriky: Obsazenost ZV |

ZV 29. 6. 2016 nebude obsazen

Z důvodu organizačních záležitostí souvisejících s fotbalovým turnajem nebudu přítomen 29. 6. 2016 v kanceláři.

Ale budu po Děčíně, tak je možná telefonická domluva a v případě důležitých záležitostí bych na ZV přijel.

Děkuji Michalec

Rubriky: Obsazenost ZV |

Malá kopaná v Modré 2. 7. 2016

Propozice a pokyny zde…

fotbalovy-mic-arsenal-fc-s-podpisy-vel-1

Rubriky: SOSaD pořádá ... |