Archiv rubriky: Archiv

Zpráva ZV ze dne 25. 1. 2022

Zpráva 25. 1. 2022

 

Rubriky: Archiv |

Potvrzení na daně

Potvrzení odborové organizace o výši členského příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob za rok 2021:

ČD k vyzvednutí na ZV, poslání na email po tel. domluvě nebo doručení členem ZV;
Cargo k vyzvednutí na ZV, poslání na email po tel. domluvě nebo doručení členem ZV;
k vyzvednutí na ZV, poslání na email po tel. domluvě, vše bude odesláno příští týden na CSS Praha.

ČP nutno požádat svoji mzdovou účetní, aby mi jej zaslala, jinak pak udělám  hromadné jako každý rok

Tel.: 972 433 391, 730 572 000

Rubriky: Archiv |

Dne 1. 12. 2021 proběhlo první jednání k PKS ČD Cargo na rok 2022/2023

Dne 1. 12. 2021 proběhlo první jednání k PKS ČD Cargo na rok 2022/2023.

V úvodu byla odsouhlasena a podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání.

Poté proběhla prezentace finančního ředitele p. Ing. Heděnce k podnikatelskému plánu na rok 2022 spolu s informací o hospodářských výsledcích.

Dále byla schválena 1. změna platné PKS. Jedná se o technickou úpravu, kde došlo k prodloužení doby odpočinku mezi směnami z 6 na 7 hodin, s garancí 6 hodin odpočinku na lůžku dle platných právních předpisů.

Na závěr byla odsouhlasena 5. změna IN ORz-33-A-2015 „Zásady hospodaření se sociálním fondem ČD Cargo, a.s.“ s účinností od 1. 1. 2022, která obsahuje změnu hrazení příspěvků na penzijní a životní připojištění.

Další jednání je naplánováno na 17. 12. 2021 od 8.00 h.

Milan Mikeš
Předseda FV

Rubriky: Archiv |

PKS ČD 2022 podepsána!

Vážené kolegyně, vázení kolegové,

dne 2. 12. 2021 v cca 17:30 hodin jsem za Svaz Odborářů Služeb a Dopravy připojil svůj podpis pod text Podnikové kolektivní smlouvy ČD, a.s. (PKS ČD) na rok 2022.

Tento rok bylo vyjednávání o nové podobě PKS ČD na rok 2022 o to složitější, protože probíhalo ve velmi složitém období, kdy se všichni potýkáme s pandemii koronaviru, propadem tržeb a nevyplacenými kompenzacemi.

Přesto všechno se podařilo, ač zaměstnavatel zamýšlel jinak, vyjednat odborům pro všechny mzdové navýšení a zachování benefitů. A to vše jen díky podpoře odborově organizovaných zaměstnanců.

Podepsaná podniková kolektivní smlouva zajišťuje v roce 2022 růst mezd v tarifních třídách 1 až 12 o 4 %. V tarifní třídě 13 o 3,5 % a tarifních třídách 14-16 o 3%. Obdobně se bude, za určitých podmínek, postupovat i u zaměstnanců se smluvní mzdou.

Nové podmínky jsou u osobního ohodnocení zaměstnanců, které bude pro všechny zaměstnance stejné a to v rozpětí 4% – 20 %.

Fond pracovní doby a ostatní příplatky zůstávají stejné jako v roce 2021.
Mírné změny v čerpání dovolené se dotknou zaměstnanců, kteří čerpali dovolenou v délce šesti týdnů. V nové PKS budou mít nárok na 5 týdnů s možností za určitých podmínek čerpání ještě jednoho týdne placeného pracovního volna.

Změněné jsou podmínky pro čerpání KOP pro zaměstnance, kteří čerpali KOP po třech letech. Nově budou čerpat po dvou letech, s tím že se jim zkrátí počet dnů, kdy KOP budou moci čerpat.

Celý text nové PKS ČD na rok 2022, jak bude k dispozici, zveřejníme.

Kadečka Jan
Předseda Svazu Odborářů Služeb a Dopravy

Rubriky: Archiv |

Pojistky na škodu způsobenou zaměstnavateli

Prosinec:      pí Řeháková, Miksová

                     p. Svoboda, Louna, Merunka, Geletič, Klimeš, Pacholík

Rubriky: Archiv |

Plánovací kalendáře 2022

Na ZV jsou k dispozici plánovací kalendáře.

Je možno si je vyzvednout přímo v kanceláři nebo požádat

o doručení členy ZV.

Rubriky: Archiv |

10. ročník v alpském lyžování SOSaD

Vážení kolegyně a kolegové,

letošní rok jsme byli nuceni, kvůli epidemickým opatřením,  zrušit 10. ročník Alpského lyžování. Jak jistě víte, Alpské lyžování má u našeho svazu dlouholetou tradici a proto jsem rád, že se nám podařilo po roční odluce opět dohodnou a připravit pro Vás, tentokrát již opravdu, 10. ročník.

Pokud nám to covidová situace dovolí, jeli bychom do Itálie do střediska Passo Pellegrino – Falcade. 

 

Věřím, že se Vám výběr bude líbit a že pochopíte některá omezení, která nejsou v silách organizátora na této sportovní akci odstranit.

Přeji Vám mnoho sportovních zážitků.  J. Kadečka

PASSO SAN PELEGRINO FALCADE

 

Rubriky: Archiv, SOSaD pořádá ... |

Prolongace 2022

Info – prolongace 2022

Rubriky: Archiv |

PKS Správy železnic na rok 2022 podepsána!

Dne 6. října 2021 byla sjednána Podniková kolektivní smlouva Správy železnic, státní organizace, na rok 2022. Za zaměstnavatele sjednal tuto kolektivní smlouvu generální ředitel Správy železnic, státní organizace, Bc. Jiří Svoboda, MBA, se zástupci 9 odborových organizací působících u této organizace.


V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2022 dochází zejména ke zvýšení tarifních mezd o 5 % a zachování dosavadních benefitů.

„Jsem velmi rád, že jsme dospěli k rychlé dohodě, která přinese i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel.“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

Za kolektivní vyjednavače Mgr. Lubomír Michalec, Jiří Skopový a Josef Matys

Rubriky: Archiv |

Poznávací akce pro důchodce 23. 10. 2021

ZV pro Vás připravil, ve spolupráci s panem Chloubou a Českými drahami, poznávací zájezd do ZOO Chleby a okolí. Přihlášení na čísle 730 572 000.

Celé propozice zde:  zoo chleby

 

Rubriky: Archiv |