2. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 23. 10. 2015

Ve dnech 19. a 23. 10. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.
Došlo k dohodě o době platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy na období 1 roku tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Dále došlo k dohodě nad principy odpočinku na lůžku (bod 2.1.1.2). Byly dohodnuty principy předkládání materiálů zaměstnavatele k projednání a informování odborových organizací. Byl upřesněn text v oblasti pravidelného školení BOZP a v termínech vyhodnocení prověrek BOZP (nově v organizačních složkách do 31. 7.). Nově byl stanoven termín pro předkládání přehledu čerpání FKSP do 31. 8. 2016 resp. 28. 2. 2017. Nově byly dohodnuty principy vzájemné informovanosti v oblasti jízdních výhod. Došlo ke shodě nad upraveným zněním textů o překážkách v práci. Zaměstnavatel předložil souhrnný návrh v oblasti principů odměňování zaměstnanců (sazby tarifů A a B – po 20 letech), textu čl. 15 Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti a odst. 8 čl. 17 Dovolená přílohy č. 1 PKS a čl. 9 přílohy č. 2, který byl po dlouhé diskuzi přijat. Doposud nedošlo mj. k dohodě o délce stanovené týdenní pracovní doby a o výši sazeb tarifních mezd.
Zaměstnavatel předložil a představil zástupcům OC návrhy:
• Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;
• Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;
Zástupci OC se zněním zásad FKSP a C-FKSP souhlasili, otevřená je pouze záležitost týkající se příspěvku rodinným příslušníkům zaměstnanců při účasti na KOP (dosud nedošlo k dohodě o poskytování KOP v PKS).

Zaměstnavatel dále předložil a představil zástupcům OC návrhy:
• Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
• Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Další jednání se uskuteční ve dnech 2. – 6. 11. 2015.

Bc. Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Soubory SŽDC. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.