8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 14. 12. 2015 – Podniková kolektivní smlouva Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 – 2017 podepsána.

Dne 14. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace závěrečné jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Za účasti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Pavla Surého a vedoucích představitelů všech odborových centrál při SŽDC byly předkládány návrhy zaměstnavatele a odborových centrál s následujícím výsledkem:

Základní nově sjednané parametry:

  • platnost základního textu PKS vč. přílohy č. 1 na období 2016 – 2017 (přílohy č. 2 – 4 mají platnost 1 rok),
  • zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
  • základní sazba výkonové odměny: 4,3 %,
  • rozpětí základní sazby výkonové odměny u oblastních ředitelství, kde dojde k dohodě s odborovými organizacemi v rozpětí 4 až 12 % tarifní mzdy,
  • minimální výše objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů pro výplatu výkonové odměny: 4,6 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům
  • profesní odměna v parametrech roku 2015,
  • rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP o vybraná zaměstnání infrastruktury.

Ve středu 16. prosince 2015 bude provedeno technické čtení textu za účasti zaměstnavatele a odborových centrál – následně dojde ke zveřejnění textu.

Bc. Lubomír Michalec, I. místopředseda SOSaD

Příspěvek byl publikován v rubrice Soubory SŽDC. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.