Zpráva z jednání OC a zaměstnavatele ze dne 14.08.2015 – kolektivní vyjednávání zahájeno.

Na jednání OC a zaměstnavatele dne 14. 8. 2015 byly podány informace náměstka GŘ pro řízení provozu Ing. J. Hendrycha ke stavu přípravy centralizace CDP a mimořádných událostí v železniční dopravě a zmínil nepříznivé, až negativní hodnocení především zaměstnanců řízení provozu v některých mediích.

Prozatímní rozpočet FKSP na rok 2015 se schválením Správní rady dne 18. 6. 2015 stává definitivním a byl předán zástupcům OC k podpisu.

Dále byl zástupcům OC předložen návrh zaměstnavatele Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 – 2018. Tímto bylo na základě zákona č. 2/1991, o kolektivním vyjednávání v platném znění  z a h á j e n o  kolektivní vyjednávání o podobě PKS SŽDC na období po 31. 12. 2015. Ing. P. Koucký seznámil zástupce OC s termíny kolektivního vyjednávání a nastínil zásadní změny v PKS navrhované zaměstnavatelem. Gestor předpisu SŽDC Zam 1 p. Jan Mach podal podrobné vysvětlení k návrhu 2. změny předpisu.

Byl představen projekt Tým SŽDC a informace o projektu STKR – osobní portál.

Nejbližší jednání zaměstnavatele a OC se uskuteční 17. 9. 2015.

J. Skopový, místopředseda FV SŽDC

Příspěvek byl publikován v rubrice Soubory SŽDC. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.